തക്കാളി പൂക്കള്‍ മഞ്ഞ നിറത്തില്‍ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് തടയാം – tomato cultivation kerala

Leave A Reply

Your email address will not be published.